Apus de soare de barbu stefanescu delavrancea online dating nashville speed dating

El însuşi un politician carismatic, Delavrancea proiectează în Ştefan cel Mare imaginea ideală a unei personalităţi electrizante, definite prin patriotism, înţeles într-un mod aproape religios.Dragostea de ţară presupune un devotament total, neglijarea propriei persoane, jertfa în numele unei idei.Autorul imaginează un Ştefan aflat la sfârşitul domniei, un Ştefan bătrân şi bolnav, dar care-şi domină slăbiciunile, mânat de înălţătoarea dorinţă de a-şi sluji ţara.

Intriga, motivul desfăşurării acţiunii, apare în actul al doilea prin descoperirea de către Oana (fiica domnitorului) a complotului, „urzelilor" paharnicului Ulea, stolnicului Drăgan şi jitnicerului Stavăr.

Actul al treilea adânceşte conflictul dintre domnitor şi cei trei boieri.

Ca tipologie, drama aparţine romantismului, prin structură, viziune şi prin imboldul mitizat.

Personajul este un erou al istoriei naţionale şi modelul unui mare om politic.

Discursul său devine un autentic testament istoric lăsat urmaşilor: „Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci până la adânci batrâneţi ...

că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu este a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul vecilor".

El a fost recunoscător faţă de eroii morţi în bătăliile de la Orbic, Chilia, Baia, Lipnic, Soci, Teleajen, Racova, Războieni, Cetatea-Albă, Cătlăbugi, Scheia, Cosmin, spunând despre aceştia că „pe oasele lor s-a aşezat tot pământul Moldovei, ca pe umerii unor uriaşi! Acum e bolnav...” Şi indirect observăm că domnul Moldovei era slăbit; atunci când el nu mai poate coborî treptele pe care era tronul se rostogoleşte.

” Ştefan recunoaşte că e la capătul puterilor, spunând despre ceilalţi domnitori: „Le trebuia un om? Totuşi el are grijă în continuare de ţară, chiar dacă este slăbit, lăsând un domnitor viteaz şi competent, la fel cum a fost şi el în tinereţea sa.

Ştefan rosteşte un discurs prin care face o trecere în revistă a principalelor evenimente din îndelungata sa domnie, reprezentând în acelaşi timp şi o expresie a politicii ţării pe care a slujit-o cu credinţă.

Tags: , ,