no need for dinner dating - Dating casatorie

„Vârsta medie a persoanelor aflate la prima căsătorie urmează să se normalizeze, mai ales că migraţia nu va mai fi aşa mare.

A fost un val migraţionist mare cu doi ani înainte şi după aderarea la UE, însă în prezent criza europeană a făcut ca mirajul să nu fie aşa mare.

dating casatorie-30

Astăzi tinerii cu cât trăiesc mai sărac, cu atât mai mult au tendinţa de a amâna căsătoria“, a explicat sociologul Alfred Bulai.

El a mai precizat că şi migraţia a contribuit la aceste statistici, având în vedere că, dintre cei aproxiamtiv 3 milioane de români plecaţi la muncă în străinătate, o pondere importantă o reprezintă tinerii, care dacă s-au căsătorit peste graniţe nu sunt înregistraţi în România.

„Vârsta de peste 25 de ani a femeilor necăsătorite înseamnă că acele femei vor o carieră.

Este mai înţeleaptă o căsătorie între tineri peste 20 de ani.

64/2011, precum şi documente justificative în susţinerea cererii. Încuviinţarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuţii consulare pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, pentru viitorul soţ, cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art.

În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie sau dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, trebuie să se facă o nouă declaraţie de căsătorie şi să se dispună publicarea acesteia; în cazul expirării termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupțiale, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună certificate medicale valabile. Între un cetăţean român şi un cetăţean străin: Actele enumerate la punctul I, la care se adaugă: 1.

În 1980, o femeie din România se căsătorea pentru prima dată la vârsta de 22 de ani, iar un bărbat la 25 de ani.

În 2015, vârsta medie a femeilor la prima căsătorie a fost de 27,4 ani, iar a bărbaţilor de 30,6 ani. Amânarea cu 5,5 ani, în medie, a căsătoriei în ultimii 35 de ani reprezintă o schimbare care are la origini mai multe motive, pornind de la dorinţa femeilor de a-şi dezvolta o carieră până la nesiguranţa dată de nivelul scăzut de trai al tinerilor, explică specialiştii.

De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de căsătorie pot fi accesate la pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Microsoft Internet Explorer4 ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de cãsãtorie se face personal, de cãtre viitorii soţi, în scris, la S.

Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz. Autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege. Avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente legate de vârsta matrimonială. Declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.

Tags: , ,