Chat online girls iranian sex - Donelaitis metai skaityti online dating

Vaikų nepatyrimą jis vaizdingai lygina su žindytais paršiukais.

donelaitis metai skaityti online dating-68donelaitis metai skaityti online dating-63donelaitis metai skaityti online dating-41

Tai vaizdingas pasakojimas apie lietuvių būrus, jų buitį, papročius, tikėjimą. Būras pirmaisiais sakiniais apibūdina savo ir kitų bendrų padėtį: gyvendami jie vargsta, prastai valgo.

Tikriausiai todėl jam leidžiama kalbėti - apibendrinti metus.

Fromas-Menas Erich Fromm "Menas Mylėti" [*]||¤kno:

Camus - Sizifo Albert Camus "Sizifo Mitas" [*]||¤kno: gerio ir Friedrich Nietzsche "Anapus Gėrio Ir Blogio. Nietzsche - Taip kalbejo Friedrich Nietzsche "Štai Taip Zaratustra Kalbėjo" [*]||¤kno:

Šiuos metų laikus būras kaltina dėl jaunystės žūties. Selmas nusilenkia Dievui ir visai pasaulio tvarkai, nes žino, jog nieko neįmanoma pakeisti. Tai dar kartą pabrėžia būro gyvenimo prasmę ir būdą. Baigiamojoje Selmo kalboje gausu pamokymų, krikščioniškos moralės ženklų bei išraiškos krislų.

Gyvenimo laikinumas ir žmogaus menkumas liūdina Selmą. Ruduo ir žiema Selmo kalboje - tai vargas, sunkus darbas, negailestinga rutina. Jo kalba, taip pat ir visi “metai” baigiami žodžiu “ vargsim”. Visa finalinė scena – praėjusių metų aptarimas, buities ir darbų, žmonių santykių apibendrinimas.

Join our community just now to flow with the file K.

2shared gives you an excellent opportunity to store your files here and share them with others.

Selmas supranta, jog žmogui subręsti reikia ne vienos dienos, žino, kad žmogus menkas ir “vos žydėti pradėjo”, jį tuoj ”vargai(...)pradeda stumdyt”. Du jaustukai ‘ak”, kalbant apie laikinumą, išryškina Selmo vidinę būseną. Pagrindinis Selmo pamokymas – “kantriai palūkėkim”. Būras tarsi tempia akmenį per visą gyvenimą, ir jo sunkus kelias baigiasi tik mirtimi. Paskutiniuoju sakiniu Selmas kreipiasi į “tėtutį”, prašydamas pagalbos, rūpesčio.

Vasara ir ruduo viežlybojo būro kalboje nėra tik metų laikai. Vasaros šventimas atspindi jaunatvišką nuotaiką tarsi džiugus, nerūpestingas laikas. Atskleidęs jaunystės ir senatvės skirtumus, Selmas kalba apie laikinumą. Ši metafora sukuria vasarišką nuotaiką, lengvumo įspūdį. Apipina jį epitetais:”mielas”,”dangiškas”, geradėjas”. Dievui tarsi aiškinasi, jog supranta, kad tik nuo jo vieno vikas priklauso. Kontrastas tarp gamtos ir žmogaus išryškina būro padėties sunkumą, galbūt ir beprasmybę – jo gyvenime tik darbas ir jokio linksmumo. Išaiškėja, kad vargdienio žmogaus gyvenimo prasmė-maistas. Dėl mitalo jis triūsia nuo Velykų iki vėlyvo rudens. Jis vėl skatina žmones dirbti, nes jau sugrįžta saulė. Jo sprendimai neginšijami, būras stengiasi nesipriešinti Dievui.

Gamtinė tematika, keturių metų laikų ciklo siužetas, švietėjiška medžiaga bei didaktiniai-moraliniai pamokymai "Metus" sieja su literatūros tradicija.

Tags: , ,