No sign in or register chat cam - Haracz szarego dnia online dating

Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu.

haracz szarego dnia online dating-1

A przecież sędziowie świadomie wydający skazujące wyroki oparte na fałszywych oskarżeniach stanowią niesamowite zagrożenie dla społeczeństwa i powinni zostać natychmiast zdjęci z urzędu i być może odizolowani od zdrowych psychicznie ludzi. Póki co, unikajmy przebierańców w togach i potomków aparatu bezpieki.

Wracając do nakazu stawienia się u w areszcie, nie zamierzam zachowywać się jak Grzegorz Braun i dostarczać dewiantom satysfakcji. Przede wszystkim zaś nie wchodźmy z nimi w związki małżeńskie. Jeśli ktoś nazwie mnie rasistą, to niech tak będzie. Poniżej załączam tekst e-maila jakiego wysłałem do Ministerstwa Sprawiedliwości z kopią do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i do Prezesa Sądu w Pruszkowie Niniejszym przesyłam do wiadomości Pana i urzędników Ministerstwa, kopię tekstu na temat mentalności polskich sędziów, jaki ostatnio opublikowałem w Internecie.

Wszystko jest zgodne z prawem, czyli z postanowieniami dewiantów sądowych.

Wydaje się, że prawdziwą przyczyną niebezpiecznych zachowań osobników w togach jest masowe zaburzenie psychiczne połączone z obłędem ideologicznym.

Bogdan Goczyński Dokumenty, do których nawiązuję w tekście. Tekst ten nawiązuje również do jakości pracy Ministerstwa.

Informator dla organów w sprawie przemocy w rodzinie. Bezpośrednim impulsem do jego napisania są decyzje sędziów w sprawie Vk 151/09 przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie.

Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

Ostatnio sięgnąłem w mojej analizie stanu społeczeństwa nieco głębiej i o tym w dalszej części tekstu wraz z analizą instrukcji Ministerstwa „Sprawiedliwości”.

Charakteryzuje się to wiarą we własną wyjątkowość połączoną z poczuciem władzy – cechy charakterystyczne dla wszelkiej maści rewolucjonistów, gestapowców i enkawudzistów.

Są to również cechy przypominające mentalność hyclów – złapać i zamknąć jak najwięcej.

Media, włącznie z opozycyjnymi i katolickimi, o tych sprawach nie piszą, a jeśli tak, to w sposób przesadnie politycznie poprawny i dezinformujący.

Tags: , ,