Rezonans schumann online dating worst dating sites 2016

This network is designed to document and display any subtle, but direct effects of our collective consciousness reacting to global events.

rezonans schumann online dating-34

The amplitude of a particular frequency at a specific time is represented by the intensity of color (dark to light) of each point in the image.

This graph displays historical data from NOAA’s ACE and GOES satellites.

Instead of showing a brief snapshot, it shows changes over a period of time, in this case an entire day.

The local magnetic field is a dynamic field that changes constantly because of variations in the ionosphere and sun and many other influences not yet fully understood.

Atmosferdeki elektriksel faaliyetlere ait gibi görünmekteler, özellikle şiddetli şimşek faliyetlerinin oluştuğu zamanlarda.

6 ila 50 devir / saniye arasındaki frekans değerlerinde meydana gelmektedir;ilk defa 1952 ve 1957 yılları arasında Alman fizikçi W. Schumann tarafından ortaya atılmış ve 1957 yılında Schumann ve König tarafından kanıtlanmıştır.

Aslında atmosfer zayıf bir iletkendir ve eğer hiçbir şarj kaynağı olmasaydı var olan elektrik yükü yaklaşık 10 dakika içinde dağılırdı.

Dünya’nın yüzeyi ve iyonosferin iç kısmı arasında 55km’lik bir boşluk bulunmaktadır Schumann Rezonansları bu boşlukta varolan ve aralarında az da olsa benzerlik gösteren elektromanyetik dalgalardır.

While deviations above and below these lines can still be expected from the randomly fluctuating output of the network they are expected to be infrequent.

Tags: , ,