Szkicowanie wykresu funkcji online dating

potęgowanie ma pierwszeństwo przed mnożeniem, a mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem).Pamiętaj, że możesz stosować nawiasy, aby wymusić odpowiednią kolejność wykonywania działań.

Wyznaczamy dwa punkty, przez które poprowadzimy prostą np. dla współrzędnej mamy Rysujemy układ współrzędnych i tam nanosimy obliczone dwa punkty i . Dla osi będzie to punkt dla osi będzie to miejsce zerowe gdy (co odpowiada prostym, które nie są równoległe do osi ).

Kreślimy prostą, która przechodzi przez te dwa punkty: Funkcja ta przyjmuje tą samą wartość dla każdego argumentu, zatem wykresem tej funkcji jest prosta równoległa do osi . Odczytujemy z podanego wzoru funkcji liniowej, że punktem przecięcia z osią jest punkt . Rysujemy układu współrzędnych, tam nanosimy obliczone dwa punkty i oraz kreślimy prostą przechodzącą przez te punkty: Wzór ogólny funkcji liniowej to: Z wykresu odczytujemy dowolne dwa punkty na prostej.

Wykres funkcji liniowej można narysować mając jej wzór.

Ponieważ wykresem funkcji liniowej jest prosta wystarczy obliczyć wartość funkcji w dwóch punktach, nanieść je w układzie współrzędnych i wykreślić prostą przechodzącą przez te punkty. Dobrym sposobem wyboru punktów przy rysowaniu wykresu funkcji liniowej jest wybranie punktów przecięcia z osiami współrzędnych.

Funkcj homograficzn nazywamy funkcje postaci: , przy czym c≠0 ∧ ad-bc≠0.

Szczeglnym przypadkiem funkcji homograficznej jest funkcja postaci , k≠0. Proste o rwnaniach y=0 i x=0 s asymptotami (czyli prostymi do ktrych dy wykres funkcji, ale ich nigdy nie przetnie). Wykres funkcji to nic innego jak funkcja przesunita o wektor [-1.2].

Cześć, mam do napisania program rysujący wykres podanej funkcji oraz wykres interpolacji.

Problem jest z tym że mam dużo punktów i gdy dochodzi do rysowania wykresu interpolacji wykres bardzo szybko "ucieka", ma to miejsce głównie dla funkcji trygonometryczny dla funkcji typu: x^2 działa dobrze, bardzo byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł zerknąć na kod i podpowiedzieć co może być źle :) Problem wygląda mniej więcej tak (zielonym interpolacja, czerwonym podana funkcja): do obliczania punktów korzystam z parsera JEP kod odpowiedzialny za rysowanie i obliczenia Kod interpolacji jest jak najbardziej OK, ale jest to interpolacja wielomianem Lagrange'a, musisz używać akurat tej metody?

Przykład funkcji z parametrami: ax^2-x c Większą dokładność warto ustawić w dwóch przypadkach: 1) W sytuacji, gdy funkcja bardzo szybko zmienia swoje wartości (np. W takim przypadku warto zwiększyć dokładność, aby funkcja została odwzorowana prawidłowo.

2) W sytuacji, gdy zależy nam dodatkowo na wyliczeniu miejsc zerowych.

Program obsługuje sześć parametrów: a, b, c, m, p oraz q.

Tags: , ,