Talumpati sa tagalog ng dating pamulong esrad Free webcam sex without registering

Kaya masasabi ko talaga na hindi ako magaling na writer. Talumpati ito tungkol sa edukasyon entitled: Susi para sa sariling tagumpay Magandang hapon sa inyong lahat. Sino nga ba naman ang pangarap na magtinda sa kanto ng yelo? Nandiyan ang nakakahilong proyekto at mga nakakadugo sa utak na eksamin.

Bilang abogado at dating piskal, batid ko ang mga hangganan ng lakas at kapangyarihan ng pangulo. Ang paninindigan ko sa angkop na paraan at paghahari ng batas ay matatag.

Gawin ninyo ang trabaho ninyo at gagawin ko ang sa akin. Tunay na Pagbabago.” Ito ay mga salitang nagluklok sa akin sa pagkapangulo. Maliban doon, ang mga salitang iyon ay sinabi ko sa ngalan ng mamamayang gutom sa tunay at makabuluhang pagbabago.

Kaya naman inaatasan ko ang lahat ng mga kalihim ng mga kagawaran at pinuno ng mga tanggapan na bawasan ang mga hinihiling na dokumento, at pabilisin ang panahon ng pagpapairal nito, mula sa pagpasa ng mga papel hanggang mayari ang proseso.

Inaatasan ko ang mga kalihim at mga pinuno ng mga tanggapan na alisin lahat ng mga malabis na dokumentong hinihingi at ang ginawang proseso para sa isang kagawaran o tanggapan ay tatanggaping sapat para sa lahat ng iba pang tanggapan.

Para sa akin, napaka-walang kuwenta ng talumpati ko na ito. Sa labing walong taon kong pamumuhay sa mundo, labing apat doon ay madalas kong ginugugol sa pag-aaral ko kaya hindi na bago sa akin ang salitang edukasyon. Sa pag-aaral, kailangan natin ng dalawang bagay na nagpasikat kay Manny Villar: Sipag at Tiyaga.

Pero gusto kong mag-entry dahil napanood ko iyong video namin. I feel so lame dahil feeling ko paulit-ulit lang ang sinasabi ko. Nandito ako sa inyong harapan upang magtalumpati ukol sa kahalagahan ng edukasyon. Ngunit palagi nating tandaan na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa madaling paraan.Sa labang ito, tinatawagan ko ang Batasan at ang Komisyon ng Karapatang Pantao, gayundin ang mga katulad nilang institutusyon na hayaan ang pamamahalang tumugon sa mandato.Ang labang ito ay magiging mabagsik at maipagpapatuloy. Ngunit kung hindi natin pagbubutihan ang pag-aaral, maaring mapunta tayo sa lagay na iyon.Ito ang ating magiging daan upang makamit natin ang ating mga pangarap.Ang talumpati ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa at ito ay binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o maglahad ng isang paniniwala.

Tags: , ,