kostenlos singles kennenlernen Jena - U kafani slozna braca online dating

Odbor «Matice» povjeri meni, da ovii knjigu sastavim^ a ja umolih prijatelja i sudruga u odboru «Matice» prof. Franju Markovica, da i on preuzme njekoliko zivotopisa napisati, sto on drage volje i ucini. Velika bi to knjiga bila, koja bi primila u sebe sve zivo- topise «Maticinih» mnogih vele vrijednih upravnika. Gotovo ih doslovno priobcismo, jer su ona temelj svim pravilima nase Matice. sabora hrvatskoga, koji je Gajevu osnovu prihvatio i kralju preporucio na potvrdu. Pokazimo cinom, da smo vrijedni, da nas svijet narodom zove.*"^ Pravo je imao da se srdi, sto velikasi i drzava stoje skrstenih ruku prema svakomu narodnomu nastojanju za prosvjetne zavode.

u kafani slozna braca online dating-20

Na- ravno je, da smo opet svi bill toga mnijenja, da u toj knjizi na prvom ir.jestu bude povijest nasega drustva. — Nasto- janje oko osnutka «drustva za uzgajanje narodnoga jezika i literature u Zagrebu;).

Razlicito se mislilo o ostalom sadrzaju, dok se opet svi ne slozismo, da se fiapisu zivotopisi najznamenitijih pokojnih clanova «Maticine» uprave i onih dobrotvora «Maticinih», koji su osnovali zaklade pod svojim imenom.

aprila opet se sastaje odbor Citaonice u sjednicu, u kojoj zakljucuje: «da prosnju na kralja za «Maticu ilirsku)) iliti «dr ustvo j ezika i pismenstva ilirskoga» podpisu znameniti rodoljubi, da se povjeri prosnja i pravila «pouzdanom muzu, koji ce ih u ime dom.orodaca Nj. Dodijalo napokon plemenitim Ijudima, da uvijek prose na sve strane. 1847.) — i vavijek prositi ; u svakoj skupstini, kod svake gostbe, u svakom spravistu, tako da najbolji domorodac dosaditi mora drugomu najboljemu domorodcu ; i vec se Ijudi iz daleka boje, kad vide, da stanoviti domorodci k'njim dolaze. Pismo je ovo u zbirci »jugoslavenske akademije.» * Spisy Jana Kollara: Di'l III.

Srce ti dira, kada se oglasuje, da se je ovdje i ondje po dva krajcara sabralo sto forinti. No za Boga moze ^ Preda mnom je njemacko takovo pismo od 7. 1841., u kojem se pri vrhu veli: »Beinah wortlich ubersetzt».

ad se je u odboru «Matice Hrvatske» stalo razgovarati proslavi «Maticine» pedesetgodisnjice, prihvatismo svi jednodusno, da se izdade knjiga-spomenica. — Pra- vila «drustva za jezik ilirski i slovesnost («uceno drustvo») u Zagrebu» ili za «Maticu ilirsku» (f^od. — Sabiranje prinosa za «]VIaticu ilirsku» i Muzej II.

SPOMENI SVOJIH ZACETNIKA * ZAKLADNIKA « UZORNIKA HARNO POSVKCUJE CUVARICA NJIHOVIH ZAVJETA Matica Hrvatska.

ime «ilirsko» ; grof Janko Draskovic prodje na dvor radi «Citaonice» i «Matice».

Za sve ove nagrade jamci osobno grof Janko Draskovic.^ Jedva su ove misli .prosle preko «Ilirskih narodnih novina» u bijeli svijet, vec su oni u Citaonici nastavljali svoj rad i za druge svrhe.

- Ova pravila imademo i u latinskom i u njemackom jeziku. Vidi se u ovim pravilima i nastojanje Ljudevita Gaja, da se uzdrze njegove novine i tiskara. Mislimo, da je doslovno sadrzan u ovim pravilima,' jer se u predstavci na kralja Citaonica pozivlje na cl. Latinski nose naslov: Statuta fundamentalia, a njemacki: Fundamental- Statuten.

U ovim pravilima najjasnije se vide misli o buducem Narodnom domu, gdje bi se sva narodna drustva imala sabrati. o ucenom drustvu izcezao je iz nasega zemaljskoga arkiva, ne mogosmo ga zaliboze naci. Ne daje drzava nista, a veli- ^ Pravila ova nalaze se u «Matici Hrvatskoj» medju pismima njekadanjega «Narod- noga Doma».

Mnogi se izmed njih odlikovase u raznim strukama nasega narodnoga zivota.

Tags: , ,